Документи засідання Священного Синоду від 2 лютого 2021 року

Постанова №1


Священного Синоду Української Православної Церкви (Православної Церкви України) «Про Тимчасовий порядок оформлення документів Священного Синоду Української Православної Церкви (Православної Церкви України)»


З метою наближення практики оформлення документів Священного Синоду до сучасних зразків та враховуючи норми законодавства України щодо оформлення рішень Священний Синод Української Православної Церкви (Православної Церкви України) постановляє:


1. «Тимчасовий порядок оформлення документів Священного Синоду Української Православної Церкви (Православної Церкви України)» (далі – Тимчасовий порядок) використовується на період до врегулювання відповідних питань у статутних документах УПЦ (ПЦУ).

Цей Тимчасовий порядок, а також зміни і доповнення до нього, ухвалюються Священним Синодом та затверджуються Головуючим – Митрополитом Київським і всієї України.

2. Кожне засідання розпочинається з процедури письмової реєстрації присутніх на ньому членів Священного Синоду. Лист письмової реєстрації, посвідчений Головуючим, прикладається до протоколу засідання Священного Синоду.

1) Присутність чи відсутність членів Священного Синоду на його засіданні, з вказівкою на характер причини відсутності;

2) Короткий хід розгляду питань порядку денного із зазначенням підсумків розгляду кожного з питань та голосування за ними (узагальнене число голосів «за», «проти», «утримався»), якщо воно проводилося.

4. Протокол засідання Священного Синоду складається у трьох ідентичних екземплярах та підписується Головуючим – Митрополитом Київським і всієї України, та всіма членами Священного Синоду.

Відсутні на засіданні члени Священного Синоду підписують протокол при першій нагоді для цього; так само підписується всіма членами Священного Синоду протокол засідання, проведеного шляхом телеконференції.

5. Кожен з членів Священного Синоду під час голосування повинен проголосувати «за», «проти» або «утримався». У разі, якщо член Синоду не виявив свого голосу у виразній формі – його голос зараховується як «утримався».

У разі, якщо хтось з членів Священного Синоду голосував «проти» чи «утримався» щодо якогось з питань, винесених на голосування, він має право просити зафіксувати у протоколі своє волевиявлення із зазначенням його особи, а також має право не пізніше, ніж у семиденний строк, подати письмово свою позицію щодо мотивів голосування, яка прикладається до протоколу засідання Священного Синоду.

Незгода члена Священного Синоду із вже ухваленим рішенням не зупиняє його дію.

6. Питання на розгляд засідання Священного Синоду вносяться виключно Головуючим. Додавання теми до порядку денного може бути зроблене за пропозицією половини присутніх членів Священного Синоду.

Для підготовки до розгляду питання усі необхідні матеріали (прохання, довідки, пояснення, тощо) мають бути надані ініціатором розгляду Головуючому безпосередньо не пізніше як за три повні робочі дні до засідання Священного Синоду. Матеріали, подані пізніше цього строку, переносяться на розгляд іншого засідання Священного Синоду, якщо Головуючий не вирішить інакше.

7. З метою упорядкованого ведення засідання Священного Синоду виступи його членів відбуваються виключно після надання слова Головуючим та у порядку черговості. Тривалість кожного виступу – до 10 хвилин під час доповіді з питання, яке розглядається, до 5 хвилин – у обговоренні, до 2 хвилин – для висловлення питання, зауваження та пропозиції. Головуючий може змінювати тривалість регламенту виступу.

8. За підсумками розгляду Священний Синод ухвалює рішення, які як правило оформлюються у вигляді наступних документів:

  1. Постанова – якщо йдеться про узагальнені рішення (у тому числі, коли йдеться про рішення, що стосуються діяльності інших юридичних осіб, якщо вирішення відповідних питань належать до компетенції Священного Синоду), про утворення, реорганізацію, ліквідацію релігійних організацій, Синодальних управлінь та Синодальних комісій, а також коли відбувається обрання нового єпископа чи вирішуються питання ієрархічного служіння;
  2. Розпорядження – якщо йдеться про призначення на адміністративні посади та звільнення з них (окрім тих, які оформлюються у вигляді Постанови), про призначення та звільнення у Синодальних управліннях та Синодальних комісіях;
  3. Рішення – якщо йдеться про підсумки заслуховування інформації, направлення чи оприлюднення Священним Синодом листів, заяв, звернень, або про інші питання, які не потребують ухвалення Постанови чи Розпорядження.

У разі потреби Священний Синод може вільно визначити, у формі якого документа буде оформлене його рішення.

9. Всі Постанови, Розпорядження та Рішення Священного Синоду, а також додатки до них, якщо вони є, складаються у трьох ідентичних екземплярах та підписуються Головуючим – Митрополитом Київським і всієї України. На пропозицію Головуючого – Митрополита Київського і всієї України у разі необхідності Постанова, Розпорядження, Рішення Священного Синоду підписуються також секретарем Священного Синоду та/або усіма членами Священного Синоду, про що робиться помітка у протоколі засідання.

Послання, заяви, листи та звернення, ухвалені Священним Синодом, підписуються та направляються (публікуються) за підписом Головуючого – Митрополита Київського і всієї України, якщо інше не ухвалить Священний Синод.

10. Нумерація Протоколів засідання Священного Синоду ведеться наскрізно протягом одного календарного року, за підсумками одного засідання Священного Синоду складається один протокол. Нумерація Постанов, Розпоряджень та Рішень Священного Синоду ведеться наскрізно протягом всього часу, починаючи з першого засідання Священного Синоду в 2021 році, окремо для кожного виду документів.

11. Як правило засідання Священного Синоду проходять у закритому режимі, на ньому можуть бути присутні лише члени Священного Синоду, особи, запрошені Головуючим на час розгляду конкретного питання, погоджені Головуючим працівники Київської Митрополії УПЦ (ПЦУ) та Секретаріату Священного Синоду, які забезпечують роботу Священного Синоду та її висвітлення.

Фотографування, аудіозапис та відеозапис або будь-яка інша фіксація чи трансляція засідання Священного Синоду без відома і дозволу головуючого заборонені. З метою захисту незалежності Священного Синоду від зовнішніх впливів під час прийняття рішень без відома і дозволу Головуючого присутнім на засіданні членам Священного Синоду та іншим особам не дозволяється приймати чи здійснювати дзвінки, вести переписку через електронні засоби зв’язку.

12. За підсумками засідання Священного Синоду від імені Секретаріату Священного Синоду публікується Офіційне повідомлення, в якому відображається інформація про засідання, що відбулося, та про ухвалені ним рішення.

Якщо негайне оприлюднення конкретного документу може істотно перешкодити реалізації ухваленого Священним Синодом рішення, його публікація за рішенням Синоду або Головуючого може бути відкладена.

Постанови, Розпорядження та Рішення Священного Синоду із додатками до них, якщо такі є, публікуються у відповідному розділі офіційного сайту «POMISNA.INFO» та можуть публікуватися у інших офіційних виданнях Православної Церкви України.

***
Ухвалено на засіданні Священного Синоду
02 лютого 2021 року

Постанова №2

Священного Синоду Української Православної Церкви (Православної Церкви України) «Про зміну статусу, назви, місцезнаходження монастиря у Харківсько-Полтавській єпархії»

Заслухавши прохання Преосвященного Афанасія, архієпископа Харківського і Ізюмського, Священний Синод Української Православної Церкви (Православної Церкви України) постановляє:

  1. Змінити статус монастиря з жіночого на чоловічий, перейменувати Свято-Богоявленський Харківецький жіночий монастир у с. Харківці Пирятинського району Полтавської області Української Автокефальної Православної Церкви на Чоловічий монастир святого пророка Іллі Харківсько-Полтавської єпархії УПЦ (ПЦУ).
  2. Визначити місце перебування Чоловічого монастиря святого пророка Іллі Харківсько-Полтавської єпархії УПЦ (ПЦУ) за адресою: 37000, Полтавська область, Лубенський район, м. Пирятин, вул. Герцена, 1А.
+Епіфаній
Митрополит Київський і всієї України
***
Ухвалено на засіданні Священного Синоду
02 лютого 2021 року.


Розпорядження №1

Священного Синоду Української Православної Церкви

(Православної Церкви України)

«Про затвердження ієромонаха Євсевія (в миру – Біленського Ярослава Андрійовича) намісником Свято-Федорівського чоловічого монастиря»

  1. У зв’язку зі смертю керівника та підписанта (представника) архімандрита Серафима (в миру Котлярова Володимира Олександровича) релігійної організації «СВЯТО-ФЕОДОРІВСЬКИЙ ЧОЛОВІЧИЙ МОНАСТИР ВІННИЦЬКОЇ ЄПАРХІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ КИЇВСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ» (код ЄДРПОУ: 38640559), обрати на посаду керівника (намісника) релігійної організації «СВЯТО-ФЕОДОРІВСЬКИЙ ЧОЛОВІЧИЙ МОНАСТИР ВІННИЦЬКОЇ ЄПАРХІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ КИЇВСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ» (код ЄДРПОУ: 38640559) ієромонаха Євсевія (в миру – Біленського Ярослава Андрійовича), першим днем виконання обов’язків вважати 02 лютого 2021 року.
  2. Провести державну реєстрацію змін до відомостей про релігійну організацію «СВЯТО-ФЕОДОРІВСЬКИЙ ЧОЛОВІЧИЙ МОНАСТИР ВІННИЦЬКОЇ ЄПАРХІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ КИЇВСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ» (код ЄДРПОУ: 38640559), що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, пов’язаних зі зміною керівника даної юридичної особи.
+Епіфаній
Митрополит Київський і всієї України
+Симеон
Митрополит Вінницький і Барський
***
Ухвалено на засіданні Священного Синоду
02 лютого 2021 року

Рішення №1

Священного Синоду Української Православної Церкви

(Православної Церкви України)

«Про звіти єпархій Православної Церкви України за 2020 р.»

Заслухавши звіти єпархій Православної Церкви України за 2020 рік Священний Синод вирішив:

Звіти єпархій Православної Церкви України за 2020 рік взяти до відома.

+Епіфаній
Митрополит Київський і всієї України
***
Ухвалено на засіданні Священного Синоду
02 лютого 2021 року

Рішення №2

Священного Синоду Української Православної Церкви (Православної Церкви України) «Про заяву Священного Синоду»

Під час триваючої російської гібридної агресії проти України особливе занепокоєння викликають намагання агресора використати прямий чи опосередкований вплив на окремих суддів з метою ухвалення ними рішень, що руйнують державну незалежність України.

Зокрема йдеться про намагання заблокувати дію та скасувати закон №2662, яким передбачено обов’язок релігійних організацій, що мають свій керівний центр у країні-агресорі, тобто в Російській Федерації, у своїй офіційний назві вказувати приналежність до такого релігійного центру.

Заслухавши інформацію щодо можливого незаконного впливу політиків проросійського спрямування, прихильників Московського патріархату на ухвалення низки резонансних судових рішень Священний Синод вирішив:

Прийняти та опублікувати з цього приводу Заяву Священного Синоду, що додається.

+Епіфаній
Митрополит Київський і всієї України

Переглядів: 427

Pоздрукувати матеріал